Leveransvillkor

Leveranstid

Vi ger alltid ett så ärligt och klart besked om leveranstid som möjligt, dock kan vi av förklarliga skäl aldrig garantera en leveranstid för produkter som är utom vår kontroll.
Om någon produkt för tillfället inte finnas i vårt eget lager, så väntar vi normalt in leveransen från vår leverantör innan beställningen skickas. Skulle leveransen från vår leverantör dra ut på tiden så kontaktar vi alltid dig för att komma överrens om hur vi ska göra.

Leveranser

Vi erbjuder en rad olika fraktalternativ via främst Schenker och DHL. Dessutom erbjuder vi ofta fri leverans till de tävlingar som vi själva besöker. Köparen svarar själv för ev. risk i samband med en sådan leverans.

Leveransförsening

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, t ex då våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Transportrisken

Transportrisken övergår från oss till kunden, alternativt fraktbolaget, när varan lämnar vårt lager. Det är upp till köparen att försäkra sig mot ev. skador eller förlorade produkter genom att välja rätt fraktalternativ. Vid eventuell transportskada ska:
1. Synlig skada noteras vid uthämtning/mottagning av godset.
2. Icke synlig skada ska reklameras inom 7 arbetsdagar.

Styckegods medför normalt ersättning enligt transportbranschens normer och det innebär ca 90kr/kg! Alltså måste separat försäkring användas om man vill utesluta denna risk.

Rulla till toppen